Urok drewna i rylca

Adam Gadomski / BLOG o GRAFICE

„Tego, co Ty widzisz, nikt inny nie widzi. Choćby widział dużo więcej”. Wiesław Myśliwski, „Widnokrąg”

Długa droga do domu, tak……to była podróż, aby odkryć świat grafiki i zacząć nim żyć. Szczególnie drzeworytem sztorcowym. Obrazek, który widzicie, jest jednym z pierwszych drzeworytów, które wykonałem i właściwie jest o odległym celu i masie przeszkód stojących na naszej drodze, chcielibyśmy je usunąć, jednak każdy głaz i każdy cień niesie w sobie bezcenną wiedzę i lekcję.

Zapraszam w podróż, poprzez świat i pejzaże oraz meandry sztuki graficznej.

Dawno temu na lekcji rysunku.
Do niewielkich matryc wystarczy prasa introligatorska.

Zestaw rylców, poduszka

Matryca w której będziemy wycinać. Jest trudna do zdobycia, musi powstać ze specjalnego gatunku drewna.